Klub jexdziecki Grodno-Dwór

Wychów źrebiąt


Wychów źrebiąt

Chów pastwiskowy zaczyna się od maja a kończy we wrześniu/październiku. Jest to okres ruchomy zależny od pogody i temperatury w nocy. 

Konie chodzą 24 h na łąkach z nieograniczonym dostępem do wody. Stada dzielone są na grupy wiekowe a w przypadku źrebaków i młodzieży dzielone również według płci. 

30 ha pastwisk podzielone jest na sektory, które są systematycznie zmieniane aby utrzymać odpowiedni odrost traw. Na łąkach dostępne są "słupki" solne dla koni. Konie są codziennie doglądane i w zależności od potrzeby dokarmiane owsem lub paszą.

Poza sezonem pastwiskowym zaczyna się chów stajenny gdzie konie przebywają na pastwiskach 8-9 godzin dziennie a na noc sprowadzane są do stajni.

Przyjmujemy źrebaki w każdym wieku, konie starsze, konie na emeryturę oraz konie po kontuzjach.

Specjalizujemy się również w opiece nad matkami od momentu zaźrebienia przez inseminację ( stała współpraca z weterynarzem ) po okres ciąży kończąc na przyjęciu porodu i opiece nad klaczą i źrebakiem do momentu odsadzenia. 

Cena:

Chów pastwiskowy 700 zł miesięcznie.

Chów stajenny 1100 zł miesięcznie.