Klub jexdziecki Grodno-Dwór

O nas


KJ Grodno - Dwór został założony w 2002 roku. Od początku jego istnienia ma za zadanie upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywności jeździeckiej.

 

Do klubu może wstąpić każdy zawodnik i miłośnik koni, dla którego historia, zwyczaje i tradycje jeździeckie są wpisane w Jego życiorys.

 

Klub Jeździecki Grodno - Dwór zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie jest wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków, prowadzonej przez Starostę Złotowskiego, pod numerem ewidencyjnym 44, decyzja numer PR.4220.11.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.

 

Nasz Klub został członkiem Programu Czysty Biznes, który jest wspólną inicjatywą Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, brytyjskiej Fundacji Groundwork UK, firmy BP i firm członkowskich.

KJ Grodno - Dwór od początku swojej działalności realizuje projekty ekologiczne z korzyścią dla siebie, społeczności lokalnej oraz środowiska.


Załączone pliki: