Klub jexdziecki Grodno-Dwór

KWIECIEŃ

24.04 Zebranie klubowe

 

MAJ

01-31.05 Projekt "Wszystkie dzieci jeżdżą konno"

10.05 Konsultacje fizjoterapeutyczne - Physio Rider

31.05 Dzień Dziecka - Piknik Rodzinny

 

CZERWIEC

01-30.06 Projekt "Wszystkie dzieci jeżdżą konno"

27.06 - 05.07 I Turnus Obozu Jeździeckiego

 

LIPIEC

27.06 - 05.07 I Turnus Obozu Jeździeckiego

08 - 16.07 II Turnus Obozu Jeździeckiego

19 - 27.07 III Turnus Obozu Jeździeckiego

30.07 - 07.08 IV Turnus Obozu Jeździeckiego

 

SIERPIEŃ

30.07 - 07.08 IV Turnus Obozu Jeździeckiego

10 - 18.08 V Turnus Obozu Jeździeckiego

21 - 29.08 VI Turnus Obozu Jeździeckiego

 

WRZESIEŃ

19.09 Konsultacje z Jakubem Ciemnoczołowskim

 

PAŹDZIERNIK

10.10 Hubertus Grodno - Dwór